Stolní a deskové hry v životě dětí!

Již při vývoji deskových a stolních her je kladen nesmírný důraz na to, aby hra dítě v nějakém směru rozvíjela. Jedná se o nenápadná a za zábavou ukrytá cvičení, která napomáhají tu k lepší motorice, jinde k prostorovému vnímání, onde zase k trénování paměti. Tvůrci her jsou nejen kreativci, kteří vytvářejí nové obzory pro přirozenou soutěživost, ale také psychologové, kteří dbají na to, aby hra byla pro dítě přínosem.

Ovšem otázka zní, zda toto je na hrách to nejdůležitější. Podívejme se na to z úhlu dnešní doby. Rodiny mají jen minimum času, který spolu mohou trávit. A pak před nimi vyvstává otázka, jak tento čas, co nejlépe využít. Stolní a deskové hry jsou právě jednou z vhodných variant. Je na rodině, zda preferuje hry akční, či hry přemýšlivé. Základem zůstává, že hra se pro rodinu stává společným programem. Její hraní podporuje status rodiny, jako základní jednotky. Lidé u jednoho stolu tvoří skupinu lidí, kteří jsou si vzájemně nejbližší.

Dochází tak vlastně k vtipnému paradoxu. Ve hře se jednotliví členové rodiny snaží porazit toho druhého, zvítězit nad ním. Ovšem mimo hrací plochu si stejnými počiny dávají najevo lásku a sounáležitost.

Deskové a stolní hry jsou tmelem rodinných vztahů. Jsou X faktorem, který dokáže vytvářet přátelství a nové vztahy.

A právě hry vydávané pod značkou Mattel Games jsou zdravou učebnicí ctižádosti zasazenou do rámce lásky a přátelství.